PROJEKT "INTERAKTIVNÍ ŠKOLA"

Od 1. dubna 2013 se na ZŠ Třebíč, Benešova 585 realizuje projekt Interaktivní škola podpořený z Evropské unie. Hlavní aktitiva spočívá ve vytvoření výukových pomůcek, inovovaných výukových postupů aplikovatelných do výuky předmětů matematika, český jazyk a anglický jazyk na obou stupních ZŠ za následného využívání ICT vybavení, především interaktivní tabule a počítačových sestav. V případě matematiky a ČJ se bude jednat o materiály usilující o zvýšení matematické a čtenářské gramotnosti, elektronické verze výukových osnov, přehledy učiva, učební materiály. Dále bude škola vybavena novými pomůckami v ICT oblasti. Tým tvůrců se skládá z třiceti pedagogických pracovníků. Tímto projektem by mělo být podpořeno asi 550 žáků z 2. - 9. tříd.

Zpráva 29. 9. 2013

Zhodnocení klíčových aktivit za 2. období – červenec až září 2013

Od 1. dubna 2013 probíhá na naší škole realizace projektu Interaktivní škola pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.36/02.0021.

Tvůrci výukových pomůcek pokračovali v období červenec až září 2013 s jejich vytvářením. Jedná se o inovaci výukových postupů aplikovaných do výuky předmětů matematika, český jazyk a anglický jazyk na obou stupních školy. постельное 3д  Mají podpořit i matematickou a čtenářskou gramotnost. Začali jsme od září 2013 i s jejich ověřováním v jednotlivých vyučovacích hodinách.

    27. května 2013 byla vyhlášena veřejná zakázka s názvem „Souhrnná zakázka na dodání ICT techniky, SW a projektoru“. Byly osloveny tyto firmy AV Media Brno, Kapucín-Repro s.r.o. Třebíč a Envinet a.s. Třebíč .Předmětem byl nákup ICT materiálu dle seznamu , přepokládaná hodnota 342.330,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky odpovídala maximální možné nabídkové ceně zakázky a byla stanovena jako cena obvyklá. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla cena maximální, konečná a nepřekročitelná. Předmětem hodnocení byla nabídková cena s DPH ( bez ohledu na to, zda je dodavatel plátcem či neplátcem DPH). Ozvala se pouze firma Envinet Třebíč, která splnila všechny kritéria. Byla s ní uzavřena kupní smlouva a zboží bylo dodáno 19.06.2013. Do tříd bylo nainstalováno až začátkem září 2013, vzhledem k rozsáhle stavební akci na škole – výměna oken, zateplování a izolace střech.

V srpnu byly objednány propagační předměty – tužky, propisovačky, ořezávátka, pravíka a flashky pro tvůrce. Dodány byly ke konci srpna a následně  slavnostně předány žákům a tvůrcům. Vzorky předmětů jsou uloženy u ředitele školy. Jejich fotografie je umístěna na webových stránkách školy.

Konalo se několik schůzek řídící komise projektu, schůzky koordinátora a vedoucího projektu, koordinátora a finančního manažera a schůzky s ekonomkou školy.

V dalším období se bude pokračovat v tvorbě výukových pomůcek, jejich ověřování,  mělo by proběhnout školení k využití e-learingu, bude připraven článek o průběhu projektu pro místní regionální tisk a Učitelské noviny.

 

 

REG. ČÍSLO CZ.1.07/1.1.36/02.0021 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR